Hoeveel bedraagt de leervergoeding?

Een overeenkomst is een leerovereenkomst indien de ingangsdatum ligt vóór 1 september 2016. Een overeenkomst met een ingangsdatum vanaf 1 september 2016 is een overeenkomst alternerende opleiding.
  1. De vergoeding voor leerlingen verbonden door een leerovereenkomst
 
 
 
 
 
1ste opleidingsjaar van het opleidingstraject
 
2de opleidingsjaar van het opleidingstraject
 
3de opleidingsjaar van het opleidingstraject
 
    LEERVERGOEDINGEN 2017
 
     - 18 jaar               + 18 jaar
 
     329,46 euro         439,28 euro
 
     439,28 euro          494,19 euro
 
     541,09 euro*        541,09 euro*
 

* Deze vergoeding geldt vanaf 1 juni 2017. 

Vanaf de eerste dag van de maand waarin de leerling 18 jaar wordt, ontvangt hij/zij de hogere leervergoeding + 18 jaar. De verhoging van de leervergoeding naar het volgend opleidingsjaar gaat in op 1 juli voor de leerling die geslaagd is voor het traject beroepsgerichte vorming.
 
 2. De vergoeding voor leerlingen verbonden door een overeenkomst alternerende opleiding 
 
De vergoedingen zijn een percentage van het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI). Dit bedrag werd vanaf 1 juni 2016 geïndexeerd waardoor ook de OAO vanaf deze datum dienen te worden verhoogd.
Hier gaat de verhoging van de leervergoeding naar het volgend opleidingsjaar in vanaf 1 september.